Lindevang Kirke
kirke i en mangfoldig verden

Ombygning af Lindevang Kirke

Lindevang Kirkesal ombygning

Fra den 1. september 2018 og et halvt år frem vil renoveringsarbejdet i Lindevang Kirke kunne færdiggøres.  

Vi er i fuld gang med sidste del af renoveringen af Lindevang Kirke. Ombygningen vil fortsat foregå i flere tempi. Vi forventer, at kirkens daglige aktiviteter kan fortsætte, mens resterende renoveringen finder sted. Der kan blive tale om lukninger på hverdage. Plan: Koret får nyt alter, knæfald og prædikestol.

Våbenhuset renoveres med ny glasdør, borde, bænke lamper og maling.

       

Respekt for den arkitektoniske arv

Lindevang Kirke blev indviet i 1926 og er tegnet af den danske arkitekt og kongelige bygningskonstruktør Thomas Havning. Inge Lise Pedersen understreger, at ombygningen vil ske i respekt for kirkens arkitektoniske udformning og historiske værdi: 

”Vi ønsker at bygge videre på det potentiale og de kvaliteter, der allerede ligger i kirkerummet.”

Rådgivende arkitekter ved ombygningen er Trine Neble og Anne Skytte Christensen fra tegnestuen ‘Arkitekterne Erik’, der har erfaring med restaurering af en række kirkebygninger, herunder Christiansborg Slotskirke og Roskilde Domkirke.

Den nye prædikestol skal bringe præsten i øjenhøjde

Som en del af ombygningen er prædikestolen taget ned fra væggen og skal erstattes med en mere diskret prædikestol, der kan stå på gulvet i koret og være mobil.

Fornyelse af kirkens alter

Med det nye alter får præsten mulighed for at stå bag alteret og med front mod menigheden. Der skal også indsættes et nyt knæfald, som skal give alterpartiet et mere let udtryk. Det smukke alterbillede af Jens Urup vil forblive på sin plads. 

”Ombygningen af alteret falder godt i tråd med Lindevang Kirkes vision om at skabe fornyelse i gudstjenesten. Vi har i de seneste år fået indført nye ritualer omkring nadver og dåb, og vi har en menighed, der deltager aktivt i gudstjenesten. Et alter med et enkelt og let udtryk vil passe godt til den gudstjeneste, vi gerne vil have,” fortæller Inge Lise Pedersen.

Udover selve kirkerummet skal våbenhuset også renoveres, så det bliver mere indbydende at træde ind i kirken. Særligt ønsker menighedsrådet at indsætte en glasdør ud mod gaden, så man kan kigge ind og se, hvad der foregår i kirken. 

Et ønske om ny døbefont 
I forbindelse med Reformationsudstillingen i 2017 udførte billedhugger Laila Westergaard en døbefont, som har været vist i Vor Frue Kirke i København, på kunstmuseer rundt om i landet og sidst har den været i Stadtkirche St. Marien i Wittenberg.
 

Døbefonten vil blive prøveopstillet i Lindvang Kirke fra midt i september 2018.


cid:image002.jpg@01D36825.ED35A1B0
(Laila Westergaard er i dag en betydelig kvindelig billedhugger med nogle meget fornemme kunstværker bag sig. Hun er tredje generation billedhugger fra Lemvig, hvor faren, Ejgil Westergaard, og bedstefaren, Thorvald Westergaard, var kendte og meget velanskrevne sten- og billedhuggere. Laila Westergaard, er født i 1966 og opvokset i Lemvig. Uddannet billedhugger fra Det Jyske Kunstakademi i 1989. Medlem af Den Gyldne, Kunstnersamfundet og BKF.)
 

Oversigt over tidsplan


1. sep. - 1. dec. 2018

 • Nyt alter og knæfald etableres


15.  sep 2018 - 

 • Ny døbefont prøveopstilles


1. nov. 2018. - 

 • Ny prædikestol og renovering af våbenhuset

Vi afventer byggetilladelse fra Københavns Stift angående 
prædikestol, våbenhus og døbefont.

 

Se billeder fra den genindviede kirke i december 2017 >

Se billeder fra ombygningen i november 2017 >

Se billeder fra ombygningen i august 2017 >

Kontakt
Har du spørgsmål til ombygningen, er du meget velkommen til at kontakte formanden for menighedsrådet Ingeborg Ilkjær på e-mail ingeborg@ingeborg.dk eller kirkeværgen Frits Valsøe på e-mail lfvgo3@gmail.com
 

Hvad skal renoveres?


Både koret, kirkeskibet og våbenhuset i kirken skal renoveres:


Prædikestol

 • Den nuværende prædikestol tages ned og dørhullet ind til prædikestolen mures til.
 • Prædikestolen erstattes med en mobil og mere diskret prædikestol, der skal stå på gulvet i koret.


Alter

 • Gulvet omkring alteret sænkes og et nyt alter sættes ind, så præsten kan stå bag alteret.
 • Der bliver lagt et nyt trægulv under alteret, magen til det øvrige trægulv i kirken.
 • Det nuværende knæfald erstattes med et nyt knæfald, der har et enklere udseende.


Stole

 • Kirkens stole ombetrækkes i overensstemmelse med kirkens eksisterende farvepalette.


Kirkegulv

 • Det blå nålefilt på kirkegulvet fjernes, så de originale hasleklinker i midtergangen og langs siderne kommer til syne. 
 • Under stolene, hvor kirkebænkene tidligere stod, vil to betonfelter komme til syne, når nålefilten fjernes. Betonen fjernes, og der etableres nyt betondæk som underlag for egetræsgulv.


Orgel

 • Orglets piber renses og orglet efterintoneres.


Våbenhus

 • Radiatorer udskiftes og borde og bænke sættes op.
 • Glasdør indsættes ved hovedindgangen, så man kan kigge ind og se, hvad der foregår 
 • i kirken.


Derudover er der planer om at investere i ny belysning til altervæggen og eventuelt nye lysarmaturer under pulpiturerne.

 

 

Ophavsret: