Lindevang Kirke
kirke i en mangfoldig verden

Samtaler om tro

”Vi tror på …”  - samtaler om tro.

I vintermånederne januar og februar mødes vi fire gange for at tale om, hvad vi tror på og hvordan det kan formuleres. Samtalerne tager udgangspunkt i den apostolske trosbekendelse, som synges ved søndagsgudstjenesten. Troen bærer vi ikke alene. Vi bærer den i fællesskab. Men tror vi det samme? Forstår og hører vi det samme, når vi siger eller synger trosbekendelsen?

Samtalekredsen vil handle om både den tro, der er den samme som fra begyndelsen, og den tro, der ændrer sig og finder nye udtryk alt efter tid og sted. Hvad betyder det for troen at gentage, hvad vi har overtaget fra gammel tid? Og hvad betyder det for troen at forsøge sig med nye ord i en ny tid? Troen er vi fælles om, men troen er også altid personlig. Hvordan kan det rummes i trosbekendelsen?

Der skal være tid til at tale sammen, men for at sætte samtalen i gang vil der hver gang være et oplæg.

Torsdag d. 17. januar kl. 17-18.30
Oplæg ved sognepræsterne Jonas Lucas Christy og Christiane Gammeltoft-Hansen, samt organist Lars Nielsen Sardemann.

Torsdag d. 31. januar kl. 17-18.30
Oplæg ved professor emeritus Mogens Müller.

Torsdag d. 7. februar kl. 17-18.30
Oplæg ved lektor Lars Sandbeck.

Torsdag d. 21. februar kl. 17-18.30
Oplæg ved sognepræsterne Jonas Lucas Christy og Christiane Gammeltoft-Hansen.

Der kræves ikke tilmelding, og det er gratis at deltage i samtalerne. Der vil være kaffe og te samt småkager. Pris: 10 kr.

Vi håber, at du har lyst til at være med!

Ophavsret: