Lindevang Kirke
kirke i en mangfoldig verden

Personale

Organist Lars Nielsen Sardemann
m: 2288 3503
e: lsardemann@gmail.com
Fridag: Mandag

Organist Mads Granum
m: 2682 2684
e: madsgranum@gmail.com
Fridag: Fredag

Kordegn Niels Nørby
t: 3886 2526
Træffes tirsdag - fredag kl. 10-13
onsdag tillige kl. 15.30-18.
 
Kordegnevikar Marianne Engberg
t: 3886 2526
Træffes tirsdag - fredag kl. 10-13
onsdag tillige kl. 15.30-18.
 
Kirketjener / Kordegn Anne-Marie Petersen
t: 3819 9826
e: lindevang.sogn@km.dk

Fridag: Mandag

Kirketjener Gene Thomas Scotten
t: 3819 9826
e: lvk.gts@gmail.com
Fridag: Mandag

Kommunikation og PR Jonas Thy Østengaard  (medarbejderrepræsentant)
t: 3023 3936
e: demian.kons@gmail.com

Kirkens korsangere (se også under musik - kirkekoret)
Sopran Josefin Kaminski
Sopran Maria Kontra 
Alt Unni Trap Lund
Tenor Kristian Bordoy
Bas Pepijn Eijgenraam
Mezzo Laura Mayer (hverdage)
Mezzosopran Helle Thun (fast vikar)

Ophavsret: