Kirkehøjskole 2024: Front og fællesskab

I weekenden den 28.-29. september 2024 er der Kirkehøjskole i Lindevang kirke

Grænser bliver både trukket hårdt op og er under pres i disse år. Det gælder ikke kun landegrænser, det gælder også sociale, kulturelle, politiske og religiøse grænser.

Grænser er med til at sætte en ramme om vores liv, men samtidig er det ikke muligt for alvor at afgrænse sig fra hinanden. Der er noget, der binder os sammen og forpligter os på hinanden.

I løbet af weekenden skal vi tale om både polarisering og sammenhæng. Vi skal tale om identitet, hvordan vi beskriver os selv i forhold til andre og hvordan ”de andre” kan blive nogle, vi afgrænser os så meget til, at de bliver til fjender.

Program - Lørdag den 28. september

10.00-12.00: Den omstridte identitet

Foredrag ved Mikkel Thorup.

Køn og seksualitet, tro og nationalitet, identiteter af alle slags, er ikke bare noget, vi har. De er blevet dybt politiserede og polariserende fænomener. Noget er på færde, der for nogle peger i retning af frigørelse og for andre ødelæggelse.

I foredraget skal vi træde et skridt om bag den ophidsede debat og undersøge, hvor de forskellige positioner i debatten kommer fra og spørge til, hvorfor identitet i dag er blevet så omstridt.

Hvor kommer al den fokus på identitet og identitetskampe fra? Og hvad siger det om vores individuelle selvforhold, om politik og om hvor vores samfund er på vej hen?

Mikkel Thorup er professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Han har et omfattende forfatterskab bag sig og udgav i 2022 ”Kampen om identitetspolitik - en samtidshistorie”.

12.00-13.00: frokost.

13.00-14.00: Bliver annonceret senere.

14.15-14.30: Kaffepause

14.30-15.30:  Stammernes genkomst – et Europa i opbrud

Foredrag ved Marlene Wind.

I foredraget vil Marlene Wind zoome ind på, hvad hun mener er en af de største udfordringer for sammenhængskraften i Europa: tribalisering.

Ordet tribalisering eller stammementalitet beskriver en tendens, hvor befolkningsgrupper søger sammen med dem, der ligner dem selv.

Marlene Wind er en af Danmarks fremmeste og mest anvendte eksperter, når det til kommer EU-spørgsmål. Hun er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet. I 2020 udgav Marlene Wind bogen 'Tribaliseringen af Europa – et forsvar for vores liberale værdier'.

15.30-16.00: Kaffepause

16.00-18.00: Bliver annonceret senere

Ca. 18.00: Middag med sang undervejs – sange der forsoner

Program - Søndag den 29. september

Jeg lever ikke selv

Foredrag af forfatter Niels Grønkjær.

Hvordan frigør vi os fra vores umiddelbare identitet og vinder frihed til at leve i fællesskab?

Det vil Niels Grønkjær undersøge ved blandt andet at inddrage den tyske filosof G.W.F. Hegel’s tænkning.

Niels Grønkjær er religionsfilosof, dr.theol., tidligere præst for Vartov og Københavns valgmenigheder og tidligere lektor i teologi ved Aarhus Universitet. Han har blandt andet udgivet "Den nye Gud" fra 2010, "Det nye menneske" fra 2017 og "Oplysning for de oplyste" fra 2021.