Begravelse og bisættelse

Gravsted

Ved dødsfald henvender man sig sædvanligvis til en bedemand, som kan være behjælpelig med at ordne de nødvendige papirer. 

Herefter kontakter bedemanden kirkekontoret og præsten for at fastlægge et tidspunkt for begravelsen eller bisættelsen.

Bedemanden aftaler også et tidspunkt for en samtale med præsten om handlingen. 

Hvis du som pårørende er i tvivl om noget i forbindelse med bisættelse/begravelse, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret eller én af præsterne, der gerne hjælper og besvarer tvivlsspørgsmål. 

Få flere informationer om hvad du gør ved dødsfald på folkekirken.dk

Blanketter m.m. findes på borger.dk.