Kirkens historie

På dokumentet, der er indmuret i grundstenen til Lindevang Kirke, oplyses det, at kirkens navn er "Adventskirken". De kommunale myndigheder ønskede imidlertid, at sognet skulle have navn efter en af de stedlige lokaliteter, og således blev den oprindelige Adventskirke til Lindevang Kirke.

Lindevang sogn voksede hurtigt og blev i løbet af en ti-femten år Danmarks største sogn med ca. 25.000 beboere. Derfor blev Flintholm sogn udskilt fra Lindevang i 1949.

Indvielsen

Provst Hans Koch forestod på biskoppens vegne i 1926 indvielsen af Lindevangs første kirkerum, den nuværende kirkesal i menighedshuset. Det egentlige kirkerum stod færdig i 1930 og blev indviet den 21. september (14. søndag efter trinitatis) af biskop Ostenfeld. Kirkebygningen er opført af arkitekterne Thomas Havning og Anton Frederiksen, og opgaven med at skabe en bykirke klemt inde mellem høje beboelseshuse har her fået en forbilledlig løsning med en afvalmet bygning, der i højde og længde fylder pladsen mellem de tilstødende boligkarreer. Arkitekt Havning har åbenbart været inspireret af brødremenighedens kirkesal i Christiansfeld, et bygningsværk han havde beskæftiget sig indgående med.

Kirken indvendig

Indvendig fremtræder kirken som et klassisk opdelt rum med våbenhus, skib og kor. Våbenhuset er forsynet med indvendige glasdøre, så man allerede ved første skridt ind i kirken kan fornemme kirkerummet med Jens Urups store alterbillede på korets bagvæg. Kirkerummet med det hævede kor er overdækket med en stor tøndehvælving af træ, der sammen med kirkens øvrige træbeklædning af oregonpine, giver rummet en rolig og varm karakter.

Kirkeskibet Laaland er hængt op den 6. maj 1945. Det er en model af Tordenskjolds admiralskib. Skibet er en skalamodel i størrelsen 1:24 af en 3-mastet fregat med 50 kanoner, bygget på orlogsværftet efter de tegninger, der er bevaret på rigsarkivet.

Alterfresko i Lindevang kirke

Alterbilledet var færdigt efter 2 års arbejde af maleren Jens Urup, hvis projekt i 1951 var blevet udvalgt som det vindende i en konkurrence. Dets farver er stærke og intense og fremtræder i store, næsten ubrudte flader med stor dramatisk virkning. Den anvendte kompositionsteknik arbejder med et meget kort perspektiv der bevirker, at billedets figurer så at sige træder ind i rummet, samtidig med at beskueren trækkes med ind i billedet som en mulig deltager i den skare, der kommer for at tage Jesus til fange. Maleriet stiller derved et spørgsmål til sin betragter, som enhver må besvare for sit personlige vedkommende.

I nichen i væggen svarende til den niche på den modsatte korvæg, er opsat et keramisk relief udført af Jens Urup i 1988. Det er en symbolsk fremstilling af dåben som Livets Vand. Virkningen af det nonfigurative relief opnås her gennem samspillet mellem en rolig, lys farveflade kun afbrudt af små stærkt farvede stykker opnået via overglasurbrænding, og den vekslende overfladestruktur.

At to så vidt - med hensyn til både formsprog og materialer - forskellige værker som alterbilledet og relieffet har kunnet anbringes så tæt på hinanden, viser på en gang både udvikling og sammenhæng i det samme kunstnersind.

Renovering

I 2017-19 er kirken renoveret. Det originale gulv med hasleklinker i skibet er blevet genskabt, som det oprindeligt var lagt. Prædikestolen er taget ned og erstattet af en enklere stol, der har sin plads i det hævede kor. Alteret i koret er ligeledes nyt. Et messingalter på sort sokkel med en svævende bordplade, som er rykket ud fra koret bagvæg, så det i liturgisk sammenhæng kan anvendes fra begge sider. Alteret er skabt i samarbejde med arkitekterne Trine Neble, Anne Skytte Christensen og bronzestøber Peter Jensen. Knæfaldet har fået et lettere udtryk i træ og metal.

Den nye døbefont i Lindevang kirke

Sidst men ikke mindst har den nye døbefont, der er hugget af kunstner Laila Westergaard i forbindelse med 500-års jubilæet for reformationen, fundet sin varige plads i kirken. Den er hugget i bornholmsk granit og illustrerer med sine bølger livets vand. Med fiskestimen mellem bølgerne får vi et stærkt kristent symbol. Ordet fisk staves på oldgræsk ιχθυς (ichthys), hvis bogstaver også danner forbogstaverne i sætningen, som i dansk oversættelse lyder:  ”Jesus Kristus, Guds Søn, Frelser.” 

Det nye alter i Lindevang kirke