Kommunikation

ChurchDesk

På initiativ fra Lindevang Kirke - og med økonomisk opbakning fra Frederiksberg Provsti - er Frederiksbergs kirker blevet koblet op på en fælles kommunikationsplatform.

Kirkerne samarbejder her om hjemmesider, intranet, opkobling til sociale medier, nyhedsbreve, digital kalenderføring - kort sagt initiativer, der kan styrke og udbygge den kirkelige kommunikation, så folkekirken på Frederiksberg bliver så synlig og let tilgængelig som muligt.

Foruden kirkerne er også provstiets koordinatorkontor koblet på, således at det fra provstikoordinatorens hjemmeside vil blive muligt for Frederiksbergs borgere at se samlede oversigtskalendre for hhv. gudstjenester, møder og koncerter fra alle Frederiksbergs kirker under ét.

KirkeScreen

Det fælles kommunikationssystem ChurchDesk kan nu også eksportere information til digitale skærme uden for og inde i tre af provstiets kirker; Godthaabskirken, Frederiksberg Kirke og Lindevang Kirke. De indendørs infoskærme er touch-bare og viser vej til mangfoldige informationer om netop dén kirke, man nu lige befinder sig i, og giver også brugeren mulighed for derigennem at tilmelde sig nyhedsbreve o. lign.

Dette pilotprojekt, som også ledes fra Lindevang Kirke, hedder KirkeScreen og er det første af sin art i Danmark. Der er udviklet software særligt til Frederiksberg Provsti, og projektet ventes udbredt til andre interesserede sogne rundt i landet.

Er du interesseret i at høre mere om kommunikationsprojekterne i Frederiksberg Provsti, er du velkommen til at kontakte Provstikoordinato Espen Bock Andersen på esba@km.dk