Korimprovisationsprojekt

"Kun den, der er vel forberedt, er fri til at improvisere"
- Ingmar Bergman

KORIMPROJEKT2019  er et kirkemusikalsk udviklingsprojekt der har til hensigt at bringe improvisationshåndværket ind i dansk korpraksis som en markant fornyelse af den danske kirkemusiktradition. Projektet udspringer af det øvrige liturgiske forsøgsarbejde i Lindevang Kirke, der siden 2011 har været et liturgisk forsøgssogn.

Projektet er realiseret med velvillig støtte fra Frederiksberg Provstis udviklingsmidler, Augustinusfonden og Dansk Organist og Kantor Samfunds Gramexmidler.

"KORIMPROPROJEKT2019 er et åndeligt gesamtkunstwerk hvor musik, ord og performance indgår i en fornem syntese, hvor kirkelig musikalsk tradition og nutidig teologisk refleksion bliver til koncert og forkyndelse i øjenhøjde med tilhørerne."

Sådan udtrykte formanden for Léonie Sonnings Musikfond og redaktør på DR P2, Esben Tange, det efter at have overværet projektets koncertpræsentation i september 2019.

"I kraft af den musikalske improvisation og inddragelsen af store dele af kirkerummet har korimprovisationerne med soundscapes karakter af øjebliksbilleder, der rækker ud efter evigheden. Og i samspil med bibelcitater og tekstudfoldelser tilføjes der en religiøs dimension, der er åben for fortolkning og lægger op til refleksion på et dybere personligt plan", slutter han.

 

Du kan se og lytte til improvisationen "Faderens blik"  her:

Om "Faderens blik"

”Mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit”
Lukasevangeliet kap. 15, vers 31

Sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen udfolder teksten:

"Fædre er af så mange slags. Der er de fædre, der har store ru hænder og uglet hår og de fædre, der går med slips og blanke sko. Der er de fædre, der ligger på alle fire og leger dinosaur, og de fædre der puffer en i ryggen og siger: Det skal nok gå. Nogle fædre er hønemødre, nogle ler larmende og nogle siger næsten ingenting. Fædre er af så mange slags. Og så er der den her far: En far modtager sin skamfulde hjemvendte dreng med en omfavnelse. Han klæder ham i kærlighed og siger til sin anden søn: Der er intet, jeg ikke ville give dig, det gælder også mit liv."

 

Den samlede udgivelse...

...bærer titlen ”10 blikke på den levende Gud" . En titel der blandt andet peger på, at musikken – og særligt den improviserede musik der lever lige nu og her – kan åbne nye rum for verdens mange ord. Kan holde verden i bevægelse og skabe et legende nærvær i selv den mest planlagte sammenhæng.
Som en gæst i kirken udtrykte det:

"Nogle ved vist slet ikke, at der er tale om improvisation. Vi er mange der er forundrede over at der improviseres" – næsten ukendt i et 12-tals præstationssamfund!

Med korimprovisationerne og de smukke soundscapes åbnes fortolkningsrummet gennem musikalsk leg og som kirkegænger kommer man helt ind i musikken og venter i spænding på at se, hvor det hele lander – det er nærværende og stærkt engagerende, både for udøvende og for tilhører.

Projektets centrale deltagere er Lindevang Kirkes organist og korleder Lars N. Sardemann, kirkens professionelle sangere og komponist/blokfløjtenist Louise Hjorth Hansen, der skaber de lydlandskaber, som sangerne improviserer til. Teksterne er valgt og sammenstillet tematisk af sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen.

 

Projektets baggrund

Korimpro i Lindevang Kirke har sit udgangspunkt i de ti måneder, hvor kirken fik lov at udskifte de autoriserede tekstrækker (prædiketekster) med en kontinuerlig læsning af hele Markusevangeliet. Her dukkede ofte tekster frem, som der normalt aldrig prædikes over. Og som derfor helt naturligt udfordrede både musikalske valg og praksis. Og man kan sige, at korimprovisationerne for alvor stillede musikkens rolle frem som "medforkyndende" på en helt ny måde.

Link: Interview med idémand Lars Nielsen Sardemann om baggrunden for projektet

Korimpro – HVORDAN?

Korimprovisationerne baserer sig på ultrakorte bibelsentenser, valgt ud fra temaet "10 blikke på den levende Gud" .

Med ”levende Gud” markeres det, at der her er tale om et gudsbillede der er i bevægelse, ikke fastlåst, hvilket er afgørende for improvisationstanken. Der kan ikke synges nyt om et ubevægeligt gudsbillede, det kan der kun om et levende gudsbillede, vi til stadighed nærmer os søgende, spørgende, tolkende. Med den ”levende Gud” lægges der også et tyngdepunkt i 2. trosartikel – Gud der bliver kød og blod. Med inkarnationen fik troens blik retning, samtidig med at det udvides. Som det er anvendt her er blikkene forstået som betragtninger.

 

Et eksempel:

Sangerne får fra korlederen et relativt frit skematisk oplæg. En "timeline" der angiver tekstuddrag, dynamiske anvisninger, form, evt. tonearter, klangforslag (tale, hviske, synge, nynne etc ) og som endvidere viser det forløb, som kan høres i soundscapet, som koret skal synge til. Oplægget gennemgåes ved korprøven før højmessen. Sangerne trænes med forskellige enkle øvelser, der dels giver tekniske redskaber og musikalske idéer/clichéer til selve impro-situationen og dels frisætter det mod, der kræves for at kaste sig ud i dét musikalske ”bungyjump”, som en korimprovisation godt kan føles som.

 

Lyt til og se improvisationen 'Kærlighedens blik' her:

Om "Kærlighedens blik"

”Som jeg har elsket jer skal også I elske hinanden”
Johannesevangeliet kap. 13, vers 34

Sognepræst Marie Louise Østergaard-Hansen udfolder teksten:
"Ordene står som en slags programerklæring, tema eller overskrift for afskedstalen til disciplene. Næstekærlighedsbuddet er det nye livsgrundlag, der opmuntrer til efterfølgelse. Disciplene skal i ydmyghed sætte andre højere end sig selv. Hvad vil det sige at elske? Er det at leve sit liv uden bekymring? Er det at lade hensynet til andre komme først? Er det at turde afgive al magt og sige: thi dit er riget og magten og æren i evighed amen? Eller er det i virkeligheden at forpligte sig på fællesskabet og opdage en dyb samhørighed og afhængighed?"

 

Soundscape – HVAD?

Sangerne får deres primære tonale ledetråde fra soundscapet, som er et digitalt lydlandskab, der angiver tempo, puls, toneart og formidler overgange mellem satsens dele.

Vores soundscapes er komponeret over de tilstillede bibelsentenser, som sangerne improviserer over. Hvert soundscape er et lille ”Wunderkammer” – et forundringsrum af lyde fra kirkens eget univers og fra verden udenfor. Det kan f.eks være "real-lyde" som mennesker-i-en-ankomsthal, babylyde, fuglestemmer, bølger eller tordenbrag.

 

Du kan prøve at lytte på improvisationen "Opstandelsens blik" med særlig fokus på det bagvedliggende soundscape:

Om "Opstandelsens blik"

”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?”
Lukasevangeliet kap. 24, vers

Sognepræst Christiane Gammeltoft-Hansen udfolder teksten:

"Vi kan ikke komme bag om opstandelsen. Den er en gåde. Og dog er den båret af ord om, at opstandelsen ikke sker i et rum og i en tid, der er afskærmet fra vores sted og vores tid. Den finder sted lige hér, hvor vi hører til. ”Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?”, skriver Lukas, og Markus føjer til: Han venter på jer i Galilæa. Vi kan så føje vores egne stednavne til: Lindevang, Mols, Drejø. Det kan blive til liv alle vegne, hvor vi lever vores liv. Det kan endda blive til liv, når vi tror, at der ikke er mere at komme efter, og at alt er tabt. Nogle kvinder troede, de havde arvet en grav, men opdagede at det i stedet var livet. Og så vendte de ellers hjem, for det var her Gud ville møde dem."

 

Tradition og fornyelse

KORIMPROJEKT2019 har haft et forbilledligt samarbejde med komponisten Louise Hjorth Hansen der også i sit eget musikervirke som blokfløjtenist arbejder med den klassiske musiks præsentation, tradition og fornyelse.

Organister har som de eneste klassiske musikere en lang ubrudt tradition for improvisation som fag og håndværk. Improvisation er så vigtig en del af organistens arbejde at det kun føles helt naturligt også at bringe dette håndværk ind i kantorens (korlederens) værktøjskasse. Herved opstår en unik mulighed for en reel fornyelse af den danske klassiske kirkemusiktradition. Fri af snævre genrebegreber og med utallige kombinationsmuligheder.

I juni 2020 udgav projektet to korbøger, en cd og fire film der præsenterer frugterne af det kirkemusikalske udviklingsarbejde, der foregik ved højmesser og koncerter i Lindevang Kirke i perioden maj-september 2019. 

Bogen til korlederen


(Værket til korlederen)


Bogen til korsangeren


(Værket til korsangeren)

Projektansvarlig og idémand

Lars Nielsen Sardemann (kontakt)