Menighedsrådsvalg 2020

Følgende personer valgt ind i menighedsrådet for Lindevang sogn for perioden begyndende 1. søndag i advent 2020:

Menighedsrådet

Ingeborg Ilkjær

Karen Peulicke Dichmeiss

Kirsten Magna Weiss Mose

Jakob Bøving Arendt

Gyrithe Grindsted

Julie Sanders

Annette Elisabeth Hauer

Michael Sasserod

Sven Eiersted Rasmussen

Tine Stentebjerg

Kristoffer Gadeberg

Anne Elisabeth Herndal

Stedfortrædere

Jutta Bojsen Møller

Helle Thy Østengaard

Bente Reib

Birgit Susanne Nielsen

Valgbestyrelsen

Karen Peulicke Dickmeiss, Philip Schous Vej 13, 2000 Frederiksberg

Ingeborg Ilkjær, Buen 20, 2000 Frederiksberg

   Menighedsrådsvalg 2020