Medlemmer

Lindevang Sogns Menighedsråd per 1. s. i advent 2020

 

FunktionNavn
Formand Ingeborg Ilkjær
ingeborg@ingeborg.dk
42420619
  
Næstformand Kirsten Weiss Mose
  
Kirkeværge Michael Sasserod
  

Kontaktperson

Karen Peulicke Dickmeiss
  
Kasserer Gyrithe Grindsted
  
Daglig leder & sekretær for menighedsrådet

Jan Schmidt

 

Medlemmer e-mail
Ingeborg Ilkjæringeborg@ingeborg.dk
Karen Peulicke Dickmeisskarenpeulicke@gmail.com
Kirsten Weiss Mosekirstenmose@gmail.com
Jakob Bøving Arendtjakob.arendt@gmail.com
Gyrithe Grindstedgyrithe@email.dk
Julie Sandersjuliehsanders@gmail.com
Annette Hauerhauerannette@gmail.com
Michael Sasserodrogmsasserod@privat.dk
Sven Eiersted Rasmussenseiersted@outlook.com
Helle Thy Østengaardhellethy@ostengaard.dk
Kristoffer Gadebergkristo1410@hotmail.com
Anne Herndala.herndal@gmail.com
Jutta Bojsen-Møllerjuttabojsen@gmail.com

Stedfortræderne:
 
Birgit Susanne Nielsencrone@post9.tele.dk
Bente Reibbente.reib@hotmail.com
  

 

Referater

Læs referater fra menighedsrådets møder her