Lindevangsamtaler

Lindevangsamtaler er fem aftner hen over vinteren – med oplæg og debat. 

Overskriften for samtalerne er ”Tro og ...” , og vi har inviteret forskellige mennesker til at komme og tale med os. 

Det er gratis at deltage. Der serveres kaffe og kage - og vi slutter kl. 21. 

   Lindevangsamtaler